Välkommen!

Det nybildade Grönhetsrådet arbetar för att bevara och utveckla grönskan i våra städer, områden som parker, stadodlingar, trädgårdar och koloniområdet. Vi som startat Grönhetrådet är trädgårdsdesigners, stadsodlare, arkitekter och landskapsarkitekter. Vi samarbetar med forskare inom olika discipliner och vårt synsätt är tvärvetenskapligt. Du är varmt välkommen att bli medlem i Grönhetsrådet. Du kan också ge ett bidrag eller bli vän med Grönhetsrådet.

Grönhetsrådet tycker till!

Grönhetsrådet inspirerar, utbildar och informerar om värdet av grönska i bebyggda miljöer. Grönhetsrådet värnar om en grön tillvaro. Vi vill lyfta vikten av de gröna områdena och att staden, miljön och människan behöver dem för att leva i ett hållbart samhälle. Staden, för att den skall vara attraktiv, miljön för att vi skall kunna fortsätta leva på vår jord och människan för att vi skall vara friska och må bra. 

 

Vår programförklaring

● Vi vill värna stadens grönska.

● Vi vill verka för en grön tillvaro.

● Vi vill lyfta debatten och sprida budskapet om hur viktig grönska är bland våra byggnader i städer och tätorter.

● Vi vill visa hur fysisk och psykisk hälsa främjas av grönska.

● Vi vill främja och prioritera anläggningen av fler koloniområden, stadsodlingar, parker och liknande.

● Vi vill att alla ska få tillgång till grönska oavsett om man bor i innerstan eller förort.

● Vi vill återskapa grönområden som gått förlorade.

● Vi vill påverka kommunala instanser och fastighetsägare att ta hänsyn till befintlig grönska och planera in användbara nya platser med grönska.

● Vi vill att grönskan i samklang med social och byggd struktur ska stärka livskvaliteten i våra städer och tätorter.

Grönskan är stadens lungor.