Välkommen!

Det nybildade Grönhetsrådet arbetar för att bevara och utveckla grönskan i våra städer, områden som parker, stadodlingar, trädgårdar och koloniområdet. Vi som startat Grönhetrådet är stadsodlande gräsrötter. Gemensamt är att vi brinner för att skapa och bevara grönskan i våra städer. Vi odlar på vår fritid och flera av oss arbetar också med odling, trädgård och gröna stadsfrågor. Vi samarbetar med forskare inom olika discipliner och vårt synsätt är tvärvetenskapligt. Grönhetsrådet är en ideell politisk obunden förening. Du är varmt välkommen att bli medlem i Grönhetsrådet. Du kan också ge ett bidrag eller bli vän med Grönhetsrådet. 

Vill ni samarbeta med oss och ordna platsprovningar eller workshops?

Kontakta oss gärna: info@grönhetsrådet.se


Bli medlem


Grönhetsrådets vänner

Grönhetsrådets platsprovningar

https://www.youtube.com/watch?v=JPmV5Cf_KFg&feature=youtu.be

Grönhetsrådets platsprovningar är ett pågående projekt där vi testar olika platser i staden ur olika perspektiv, som trivsel, skönhet, biologisk mångfald, skötsel och funktionalitet. 

På klippet intill provar vi Järnvägsparken vid Tegelbacken i Stockholm.

Utvärderingen av Järnvägsparken kan du läsa här.

Vill du också prova platser med Grönhetsrådet? Då kan du ladda ner vårt pickninckprovningsformulär här. Skicka sedan gärna det ifyllda formuläret till oss.

FLER PLATSPROVNINGAR

Workshop med Naturhistoriska riksmuseet

Den 9 mars 2023 höll vi i Rikare skolträdgård som var en workshop för pedagoger som vill skapa gröna skolgårdar med mycket biologisk mångfald och gröna pedagogiska rum.  Rikare skolträdgård är också en del av Naturhistoriskas samarbete med Rikare trädgård. Workshopen hölls digitalt, men vi kan också genomföra dem som hybridmöten eller bara på plats.

Vi kommer att hålla fler workshops lå liknande tema, så håll utkik efter dem, tillexempel genom att följa oss på Facebook. 


Grönhetsrådets workshop
Grönhetsrådets workshop


Andra exempel på våra aktiviteter

16 februari 2021. I förra veckan lämnade vi in ett bidrag till ArkDes Think Tank Open call 2021 vars syfte är att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design och vänder sig till yrkesverksamma inom gestaltningsområdet som vill utveckla en idé.  I stora drag handlar vår projektidé om att skapa nya sociala funktioner i grön stadsmiljö. Mer information om projektet kommer att följa. Och vi håller tummarna!

Vår moodboard för projektet:

Följ samtalet

Gilla vår Facebooksida och delta i samtalet. Grönhetsrådets Facebooksida hittar du här.

Grönhetsrådet tycker till!

Grönhetsrådet värnar en grön tillvaro i vår städer.. Vi arbetar för att fler gröna områden skapas och att de gröna områden som finns bevaras. Dessa områden kan vara en sådant som en park eller ett koloniområde. Vi informerar också om värdet av grönska i bebyggda miljöer. Vi vill lyfta vikten av de gröna områdena och att staden, miljön och människan behöver dem för att leva i ett hållbart samhälle. Staden, för att den skall vara attraktiv, miljön för att vi skall kunna fortsätta leva på vår jord och människan för att vi skall vara friska och må bra. 

Vår programförklaring

● Vi vill värna stadens grönska.

● Vi vill verka för en grön tillvaro.

● Vi vill lyfta debatten och sprida budskapet om hur viktig grönska är bland våra byggnader i städer och tätorter.

● Vi vill visa hur fysisk och psykisk hälsa främjas av grönska.

● Vi vill främja och prioritera anläggningen av fler koloniområden, stadsodlingar, parker och liknande.

● Vi vill att alla ska få tillgång till grönska oavsett om man bor i innerstan eller förort.

● Vi vill återskapa grönområden som gått förlorade.

● Vi vill påverka kommunala instanser och fastighetsägare att ta hänsyn till befintlig grönska och planera in användbara nya platser med grönska.

● Vi vill att grönskan i samklang med social och byggd struktur ska stärka livskvaliteten i våra städer och tätorter.

Grönskan är stadens lungor.


Om oss


Kontakt

Nyazeeländsk spenat på balkongen
bondböna
IMG_4366
solros grönhetsrådet
kolonilotten i augusti

Föregående
Nästa