Grönhetsrådet

Värnar grön tillvaro

Vårt mål

Grönare städer att leva i

Välkommen!

Det nybildade Grönhetsrådet arbetar för att bevara och utveckla grönskan i våra städer, områden som parker, stadodlingar, trädgårdar och koloniområdet. Vi som startat Grönhetrådet är stadsodlande gräsrötter. Gemensamt är att vi brinner för att skapa och bevara grönskan i våra städer. Vi odlar på vår fritid och flera av oss arbetar också med odling, trädgård och gröna stadsfrågor. Vi samarbetar med forskare inom olika discipliner och vårt synsätt är tvärvetenskapligt. Grönhetsrådet är en ideell politisk obunden förening. Du är varmt välkommen att bli medlem i Grönhetsrådet. Du kan också ge ett bidrag eller bli vän med Grönhetsrådet.

  • All Post

juli 13, 2020/

Platsprovning av Centralbadets trädgård Grönhetsrådets platsprovningar är en återkommande aktivitet. Platsprovningarna går ut på att vi testar olika gröna ytor…

Vår programförklaring

16 februari 2021. I förra veckan lämnade vi in ett bidrag till ArkDes Think Tank Open call 2021 vars syfte är att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design och vänder sig till yrkesverksamma inom gestaltningsområdet som vill utveckla en idé.  I stora drag handlar vår projektidé om att skapa nya sociala funktioner i grön stadsmiljö. Mer information om projektet kommer att följa. Och vi håller tummarna!

Vår moodboard för projektet:

Vår programförklaring

Grönskan är stadens lungor.

Grönhetsrådet tycker till!

Grönhetsrådet värnar en grön tillvaro i vår städer.. Vi arbetar för att fler gröna områden skapas och att de gröna områden som finns bevaras. Dessa områden kan vara en sådant som en park eller ett koloniområde. Vi informerar också om värdet av grönska i bebyggda miljöer. Vi vill lyfta vikten av de gröna områdena och att staden, miljön och människan behöver dem för att leva i ett hållbart samhälle. Staden, för att den skall vara attraktiv, miljön för att vi skall kunna fortsätta leva på vår jord och människan för att vi skall vara friska och må bra. 

För grönare städer.

Användbara länkar

Contact

© 2023 Grönhetsrådet