Vår arbetsmetod

I Grönhetsrådets granskningar beaktas följande 

 • Värnandet av den kvarvarande matjorden 
 • Den biologiska mångfalden 
 • Klimatpåverkan 
 • Behovet av rekreationsytor 
 • Områdets socioekonomiska aspekter 
 • Områdets skönhetsvärden 
 • Hälsoaspekter 
 • Den psykosociala miljön 
 • Vi främjar mötesplatser för invånare från olika socioekonomiska grupper 
 • Hållbart odlande 
 • Plats för fritidssysselsättning 

För grönare städer.

Populärt

Användbara länkar

Contact

© 2023 Grönhetsrådet