Vår filosofi

I dag saknas en instans som värnar om de gröna ytorna i våra städer, både parker, koloniområden, stadsodlingar med mera. Vi vill starta ett Grönhetsråd som ger röst åt det gröna på liknande sätt som ett Skönhetsråd slår vakt om stadens arkitektoniska värden. För drygt 100 år sedan startade Skönhetsrådet i Stockholm och vi tyckte att det var ett gyllene tillfälle att i samband med det starta ett Grönhetsråd med samma status som Skönhetsrådet. 

 

Grönhetsrådet ser hur grönytorna skulle kunna prioriteras bättre i stadsbyggnadssamanhang. Vi utforskar staden och dess grönytor, dels genom att se hur grönytorna fungerar praktiskt och hur grönytornas status är i dagens detaljplaner och andra processer. När vi arbetar med dessa frågor använder vi konstnärliga metoder, vi har också ett historiskt perspektiv, ett biologiskt perspektiv och ett hälsoperspektiv. 

För grönare städer.

Populärt

Användbara länkar

Contact

© 2023 Grönhetsrådet